Vážení podporovatelé,

pro udržení naprosté nezávislosti není a nebude občanské sdružení Plzeňané podporováno žádnou právnickou osobou. Veškeré náklady hradí jeho členové výhradně ze svých soukromých prostředků. Jste-li fyzická osoba, budeme velmi rádi za jakoukoliv finanční částku, která nám může pomoci k tisku letáků či zaplacení prostor pro veřejné debaty. Sdružení má zřízen transparentní účet u Fio banky.

Obdržené příspěvky nebudou použity pro jiné než provozní účely sdružení.


Spolupracujeme s:

Děti Země
KULTURA(K) VÍTĚZÍ
Podpořili nás:

Nadace partnerství